GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ

k
* BAN LÃNH ĐẠO:

Trưởng Khoa: Võ Thị Bích Liên
Email: bichlienvo76@gmail.com

Phó Trưởng Khoa: Trần Thị Việt Nga
Email: vngaktkt@yahoo.com.vn

* ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:

1. Lê Thị Mai Anh             

Email: lethimaianh12345@gmail.com

2. Nguyễn Thị Tịnh Giao   

Email: giamy0103@gmail.com

3. Lê Thị Thanh Hương         

Email: thanhhuongdng123@gmail.com 

4. Lê Hoàng Cẩm Lai               

Email: lehoangcamlai@gmail.com

5. Nguyễn Hưng Nguyệt Minh 

Email: nguyetminh@danavtc.edu.vn

6. Đỗ Thị Bích Trâm 

Email: bichtram.1976@gmail.com

7. Võ Thị Hải Yến 

Email: haiyen872003@gmail.com

8. Ngô Thị Phước Yên

Email: ngothiphuocyen@gmail.com

9. Phạm Thị Anh Đài 

Email: anhdaidanavtc@gmail.com

* CHỨC NĂNG

1. Khoa Ngoại ngữ giúp Hiệu Trưởng trong việc nghiên cứu, xây dựng và lập kế hoạch, tiến độ giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành kết hợp với công tác bồi dưỡng giáo viên trên cơ sở nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm của nhà Trường.

2. Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý các hoạt động dạy học và đánh giá hiệu quả đào tạo của khoa hàng năm.

3. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

* Địa chỉ VP. KHOA NGOẠI NGỮ: Phòng A.316, Tầng 3, khu A,trường CĐN Đà Nẵng.