Practice Unit 1-Online

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP:

BẤM VÀO LINK: Điền đầy đủ thông tin: Khoa, Lớp, Họ & tên trước khi làm bài.

https://forms.gle/mKPTF84EwCPyW1mh8