Th11 25

UNIT 9-WB

qcv

Bấm vào link để tải bài tập  UNIT 9-WB

Read More
Th11 25

UNIT 8-WB

qcv

Bấm vào link để tải bài tập  UNIT 8-WB

Read More
Th10 12
Th10 06

ÔN TẬP NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

qcv

⇒ ÔN TẬP NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Read More
Th10 06

Kế hoạch thi Năng lực ngoại ngữ năm 2020

qcv

Kế hoạch thi năng lực ngoại ngữ năm 2020

Read More
Th5 05

ĐỀ THI MẪU TIẾNG ANH A2

qcv

Bấm vào link để tải:  de_thi_mau_tieng_anh_bang_a2_chau_au_de_1

Read More
Th5 05

LUYỆN THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ A1/A2

qcv

A1 PRACTICE (LUYỆN THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ A1-NỘI BỘ)   I. A1 LISTENING PRACTICE (LUYỆN NGHE):  A1 LISTENING: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-listening-practice/ II. A1 READING PRACTICE (LUYỆN ĐỌC HIỂU):  1. A1 READING-1: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-reading-practice-1/  2. A1 READING-2: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/reading-practice-2-2/  3. A1 READING-3: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-reading-practice-3/ 4. A1 READING-4: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-reading-practice-4/ 5. A1 READING-5: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/reading-practice-5/ III. A1 WRITING PRACTICE (LUYỆN VIẾT): 1. A1 […]

Read More
Th4 30

Hướng dẫn tìm mục “A1 PRACTICE”, “A2 PRACTICE”

qcv

TRÊN ĐIỆN THOẠI:   Tại trang chủ, trỏ vào Menu có hình 3 gạch ngang màu đỏ, bên góc phải trên cùng của màn hình điện thoại. Tìm đến mục mục A1 PRACTICE, A2 PRACTICE. TRÊN MÁY TÍNH:   Trên Menu (Danh mục), trỏ vào mục A1 PRACTICE, A2 PRACTICE. — CHÚC CÁC EM ÔN […]

Read More
Th3 22

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

qcv

MÔN ANH VĂN CƠ BẢN   -> Bấm vào link để đọc File hướng dẫn cụ thể: ⇒⇒ Hướng dẫn học online Vào trang Web của Khoa tải tài liệu học tập (bài học, ngữ pháp, file nghe, bài tập). Link Website:⇒⇒ http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/ TẢI Ứng dụng Google Meeting có sẵn trên các nền tảng: Máy tính […]

Read More