Hướng dẫn tìm mục “A1 PRACTICE”, “A2 PRACTICE”

TRÊN ĐIỆN THOẠI:

ngón tay  Tại trang chủ, trỏ vào Menu có hình 3 gạch ngang màu đỏ, bên góc phải trên cùng của màn hình điện thoại. Tìm đến mục mục A1 PRACTICE, A2 PRACTICE.

TRÊN MÁY TÍNH:

ngón tay  Trên Menu (Danh mục), trỏ vào mục A1 PRACTICE, A2 PRACTICE.

— CHÚC CÁC EM ÔN LUYỆN THÀNH CÔNG! —

Trả lời