TRÊN ĐIỆN THOẠI:   Tại trang chủ, trỏ vào Menu có hình 3 gạch ngang màu đỏ, bên góc phải trên cùng của màn hình điện thoại. Tìm đến mục mục A1 PRACTICE, A2 PRACTICE. TRÊN MÁY TÍNH:   Trên Menu (Danh mục), trỏ vào mục A1 PRACTICE, A2 PRACTICE. — CHÚC CÁC EM ÔN […]

Read More