HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

MÔN ANH VĂN CƠ BẢN  

-> Bấm vào link để đọc File hướng dẫn cụ thể: ⇒⇒ Hướng dẫn học online

Vào trang Web của Khoa tải tài liệu học tập (bài học, ngữ pháp, file nghe, bài tập).

Link Website:⇒⇒ http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/

TẢI Ứng dụng Google Meeting có sẵn trên các nền tảng:

Máy tính (Web): https://meet.google.com/

iOS: https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings

Bước 3:

YÊU CẦU:

  • Sinh viên kiểm tra email trước giờ học 10 phút.
  • Lấy link từ email trong hộp thư đến, bấm vào link để vào lớp học online.
  • Giáo viên sẽ điểm danh các buổi học theo đúng quy định hiện hành của nhà trường.
  • Các cột điểm số môn học đúng theo quy định như lớp học thông thường.
  • Trang phục lịch sự.

⇒ LƯU Ý:

  • Sinh viên cần kiểm tra mic, webcam, loa của máy để đảm bảo việc học thuận lợi, đảm bảo kết nối internet ổn định và tốt trong thời gian học (lưu ý: việc học sẽ ổn định trên Google Chrome brower bản mới nhất). Khi đã online tham gia lớp học, sinh viên tắt hết mic của mình để tránh làm ồn lớp học, chỉ mở khi nào giáo viên cần bạn nào phát biểu.

—— Chúc các em thành công ——

Trả lời